Barbara Koll

Vojnový fotograf Marc Riboud kedysi vyslovil:
„Fotografujem spôsobom, akým si hudobník pohmkáva.“

Toto vyjadrenie dokonale vystihuje môj modus operandi: ako tvorím a o čo sa svojimi fotografiami usilujem. Teší ma, keď pomocou fotografie dokážem zhmotniť emóciu daného momentu. Preto v mojom portfóliu dominujú ľudia. Človek a jeho emócia je to, čo moju tvorbu charakterizuje.

Viac o mne tu a ešte viac tu

 

 

War photographer Marc Riboud once said:
“I photograph the way a musician hums.”

This statement perfectly captures my modus operandi: how I create and what I strive for with my photographs. I enjoy it when I am able to transform the emotion of a given moment into a tangible photograph. That is why people form a central element of my portfolio. Human and their emotion are what characterize my work.

More about my story in English, just scroll down here

 

klienti | CLIENTS
Footshop, Universal Playground, Mondance, Redbull, Excelent, Streetkom, Iness, Flace

Barbara Koll


Vojnový fotograf Marc Riboud kedysi vyslovil:

„Fotografujem spôsobom, akým si hudobník pohmkáva.“

Toto vyjadrenie dokonale vystihuje môj modus operandi: ako tvorím a o čo sa svojimi fotografiami usilujem. Teší ma, keď pomocou fotografie dokážem zhmotniť emóciu daného momentu. Preto v mojom portfóliu dominujú ľudia. Človek a jeho emócia je to, čo moju tvorbu charakterizuje.

Viac o mne tu a ešte viac tu

•••

War photographer Marc Riboud once said:

“I photograph the way a musician hums.”

This statement perfectly captures my modus operandi: how I create and what I strive for with my photographs. I enjoy when I am able to transform emotion of a given moment into a tangible photograph. That is why people form a central element of my portfolio. Human and their emotion is what characterises my work.

More about my story in English, just scroll down here

•••

klienti | CLIENTS
Footshop, Universal Playground, Mondance, Redbull, Excelent, Streetkom, Iness, Flace

error: